Elk jaar maak ik vele voorbeelden van nieuwe glazuurtechnieken, glazuurcombinaties en werken met tools die we in onze webshop keramiekenglazuur.nl verkopen.
Superleuk om te doen en natuurlijk ook mooi al die werken, maar het is zo jammer dat er dan vervolgens niets meer mee gebeurt. Natuurlijk staan ze in het begin in de pottenbakkerij als voorbeeld en als er nieuwe voorbeelden zijn verdwijnen ze in een doos voor wanneer we er een workshop mee gaan geven.

Ik kan je vertellen we hebben inmiddels heeeeeel veel voorbeelden en ook heel veel dozen met keramiek staan. Dat moet anders kunnen toch?
Daar is nu ook verandering in gekomen met mijn goede voornemen voor 2021!

Alle voorbeelden die ik maak worden in de vorm van een beker/mok met oor. Zodat het gelijk een mooi en handgemaakt product is!! Elke beker wordt op een andere manier/kleur geglazuurd waardoor het een unieke beker wordt. Wat is er mooier om deze unieke bekers dan ook voor een mooi en goed doel te gaan verkopen was dan mijn tweede gedachte. Een functioneel stukje kunst !

Alle deze bekers/ mokken zijn verkrijgbaar in onze webshop
Daarnaast hebben we natuurlijk onze bekende handgemaakte schalen en vazen. In de pottenbakkerij kun je dit werk op afspraak komen bewonderen.
We zijn hard aan het werk om al het werk ook online te zetten, zodat u kunt zien wat we momenteel op voorraad hebben.

Every year I make many examples of new glazing techniques, glaze combinations and pieces with tools that we sell in our webshop keramiekenglazuur.nl.
Super fun to do and of course beautiful all those works, but it is such a pity that nothing more happens with them afterwards. Of course in the beginning they are in the pottery as examples and when there are new examples they disappear in a box for when we give a workshop with them.

I can tell you we have a lot of examples and also a lot of boxes with ceramics. There must be another way, right?
That has changed with my resolution for 2021!

All samples I make now are in the form of a cup/mug with a handle. So that it is immediately a beautiful and handmade product! Each cup will be glazed in a different way/color making it a unique cup. What is more beautiful to sell these unique cups for a beautiful and good cause was my second thought. A functional piece of art !

All these mugs are available in our webshop.

Of course we also have our famous handmade bowls and vases. In the pottery you can come and admire/ buy this work by appointment.
We are working hard to put all the work online as well, so you can see what we currently have in stock.