We geven al meer dan 10 jaar cursussen pottenbakken en glazuurworkshop.

Het is allemaal begonnen met het maken van een potje op de draaischijf, eenmaal achter de pottenbakschijf was Agnes Benders meteen verkocht. Naast het geven van cursussen is de Pottenbakster inmiddels specialist gespecialiseerd in de kwastglazuren van Amaco, Coyote en mayco kwastglazuren. Deze kwastglazuren en (pottenbak)gereedschappen zijn verkrijgbaar in onze webshop keramiekenglazuur.

Waar Agnes voorheen op keramiek- en kunstmarkten stond om haar eigen gedraaid werk te verkopen, heeft ze nu een webshop ingericht om haar keramiek wat op voorraad is te laten zijn en verkopen.

Van bolletje klei tot keramiek werk.

Elk werk wordt met de hand vervaardigd op de draaischijf of met de hand opgebouwd. Eenmaal gemaakt is het belangrijk dat je je werk goed laat drogen voor dat je het gaat bakken.
De eerste stook is de biscuitstook, dit gebeurt op 1060 graden en duurt ongeveer 2 dagen voordat het uit de oven komt.

Na de biscuitstook kan er een kleur/decoratie op de keramiek gezet worden. Ook dat is een tijdrovend proces, van elke laag worden minimaal 3 lagen glazuur aangebracht. Het spelen met glazuren en het vinden van unieke combinaties is fantastisch om te doen. Vaak is het ook zo dat er wel 4 of 5 lagen glazuur aangebracht worden op het werk om het gewenste resultaat te hebben.

Als alle kleuren erop zitten moet het werk weer goed drogen en dan wordt het nog een keer gestookt voor de glazuurstook. Dit is voor serviesgoed en vazen op 1220 graden (steengoed). Hierdoor krijgt het een stevige scherf, waardoor het werk ook geschikt is voor de vaatwasser. Niet al het werk wordt op deze temperatuur gestookt dit hangt af van de glazuren die gebruikt worden. Maak ik gebruik van aardewerk kwastglazuren wordt het werk op 1040 graden gestookt voor de glazuurstook. Het is met dit werk aan te raden om de keramiek met de hand af te wassen, aangezien het wat kwetsbaarder en poreuzer is.

We have been giving courses in pottery and glazing for more than 10 years.

It all started with making a pot on the pottery wheel, once behind the pottery wheel Agnes Benders was immediately sold. Besides giving courses, the Potter is now a specialist in the brush glazes of Amaco, Coyote and mayco brush glazes. These brush glazes and (pottery) tools are available in our webshop ceramic glazes.

Where Agnes used to be on ceramics and art markets to sell her own turned work, she has now set up a webshop to let and sell her ceramics that are in stock.

From a ball of clay to a piece of ceramic art.

Each work is made by hand on the wheel or assembled by hand. Once made, it’s important that you let your work dry well before you start firing it.
The first firing is the cookie firing, this is done at 1060 degrees and takes about 2 days before it comes out of the kiln.

After the cookie firing a color/decoration can be put on the ceramics. This is also a time-consuming process, of each layer at least 3 layers of glaze are applied. Playing with glazes and finding unique combinations is fantastic to do. Often it is also the case that 4 or 5 layers of glaze are applied at work to achieve the desired result.

When all the colors are on top of it, the work has to dry well again and then it will be fired again for the glaze firing. This is for crockery and vases at 1220 degrees (stoneware). This gives it a solid shard, which makes the work also suitable for the dishwasher. Not all work is fired at this temperature, this depends on the glazes used. When I use earthenware brush glazes the work is fired at 1040 degrees for the glaze firing. With this work it is advisable to wash the ceramics by hand, as it is more fragile and porous.