De lusters van van Colorobbia zijn binnen !!!

We zijn superblij dat we vanaf heden de Colorobbia lusters aan in assortiment hebben.

Lusters zijn in vele kleuren verkrijgbaar. Lusters hebben voor de stook net als sommige glazuren een andere kleur, die kan variëren van licht- naar donkerbruin tot geel of blauw. Na de stook heeft de beschildering de door jouw gekozen kleur. Lusters zijn onderling mengbaar, je kunt hierdoor verrassende effecten bereiken. Je kunt ook door kleur-op-kleur te stoken unieke effecten kleuren verkrijgen.

Vloeibaar goud en metallische lusters hebben een colloïdale vorm en een donkerbruine kleur; zij bevatten opgeloste metalen als hoofdbestanddeel.

Een luster kun je niet op ongebakken of biscuit gebakken werk aanbrengen, maar je hebt echt een afgebakken geglazuurd werk nodig.
Na de glazuurstook kun je je werk voorzien van luster en nog een keer stoken om het luster in je werk te branden.

Let op werk in een stofvrije ruimte.  Maak je werk eerst schoon met alcohol voordat je het gaat beschilderen met luster.
Lusters zijn sneldrogend, houd daarmee bij het schilderen rekening. Let op een goede ventilatie tijdens het opbrengen en tijdens het branden. Het is aan te raden om plastic handschoenen en een masker te dragen tijdens het aanbrengen van luster aangezien je werkt met giftige stoffen.

Het gebruik van een apart penseel voor ieder kleur is aan te raden, en voor goud en zilver noodzakelijk. Gebruik zachte penselen, zodat je zo min mogelijk kwaststreken ziet. Meestal zijn twee maten penselen voldoende, een dun penseel voor de lijnen en een dikkere penseel voor de vlakken. De penselen na het schilderen steeds goed schoonmaken met thinner. Als je twee of meer lusterkleuren naast elkaar wilt schilderen, houd er dan rekening mee dat lusters in elkaar over kunnen vloeien.

GEBRUIKSAANWIJZING COLOROBBIA

Voorbereiding – toepassing – stoken
De producten moeten worden verdund met verdunner HTL199 in een bereik van 5% tot 15%.
Ze worden voornamelijk met de kwast op aardewerk en porselein aangebracht. Airbrush-toepassing uitsluitend voor professioneel gebruik.

Deze toepassing moet altijd op geglazuurde voorwerpen; grondig schoon en moet vochtvrij worden gehouden.

Stooktemperaturen
Aardewerk: 690 – 700 graden Celcius (orton cone 018)
Porselein: 750-815 graden Celcius (ortonkegel 017- 015)

Voor het bakken de voorwerpen enkele uren in een stofvrije warme ruimte laten drogen.

_______________________________________

Lusters are available in many colours. Lusters have a different colour before firing, which can vary from light to dark brown to yellow or blue. After firing, the painting has the colour you have chosen. Lusters can be mixed with each other, which allows you to achieve surprising effects. You can also achieve unique effects by colour-firing.

Liquid gold and metallic chandeliers have a colloidal form and a dark brown colour; they contain dissolved metals as their main constituent.

You cannot apply a chandelier to unfired or bisque-fired work; you really need a fired glazed work.
After firing, you can apply chandeliers to your work.

Be sure to work in a dust-free environment. First clean your work with alcohol before painting it with chandeliers.
Chandeliers are quick-drying, keep this in mind when painting. Ensure good ventilation during application and while burning. It is advisable to wear plastic gloves and a mask when applying chandeliers.

The use of a separate brush for each colour is recommended, and for gold and silver necessary. Use soft brushes. Usually two sizes of brush are sufficient, a thin brush or drawing pen for the lines and a thicker brush for the areas. Always clean the brushes thoroughly with thinner after painting. If you want to paint two or more luster colours alongside one another, bear in mind that lusters can flow into one another.

Liquid gold and metallic lusters have a colloidal form and have a dark brown colour; they contain dissolved metals as a main component.

Preparation- application-firing

The products must be diluted with thinner HTL199 in range from 5% to 15%
They are mainly applied by brush on eartheware and porcelain. Airbrush application for professional use only.

This application should always be on glazes objects; thoroughly clean and should be kept moisture free.

Firing temperatures

Earthenware: 690 – 700 graden Celcius (orton cone 018)
Porcelain: 750-815 graden Celcius (orton cone 017- 015)

Before firing allow items to sit in a dust-free warm room for several hours to dry.